Syreupptagningsförmågan

Hjärtat och blodomloppet

Som ni säkert vet så är hjärtats funktion att pumpa runt blodet i kroppen. Alla människors hjärtan pumpar runt olika mycket blod beroende på dess slagvolym och dess slagfrekvens (puls). Slagfrekvensen anges i antalet slag per minut. För att få ett värde på hur mycket blod som pumpas runt i kroppen multiplicerar man dessa två och får då något som kallas hjärtminutvolym (HMV). En person som inte är speciellt vältränad har en HMV på runt 20 liter/min vid hårt fysiskt arbete. En person som är vältränad däremot har en HMV på hela 30 liter/min. Hjärtat pumpar alltså runt 30 liter blod under en minut. För att förser alla kroppens organ med syre och transportera bort slaggprodukter med hjälp av blodet krävs det att hjärtat pumpar runt 5 liter/min.

För att höja sin HMV måste man alltså öka sin slagvolymen eller höja hjärtfrekvensen. Hjärtfrekvensen beror i på ens genetiska förutsättningar och ålder. Den går alltså inte att göra något åt. När man konditionsträna är det alltså slagvolymen man ökar. Slagvolymen när en otränad person anstränger sig är ungefär 90 ml per slag. Hos en vältränad person är den så hög som 200 ml per slag. Det är detta som förklarar hur en vältränad person kan ha en lägre vilopuls. Det krävs färre slag av hjärtat för att komma upp i de 5 liter/min som kroppens organ behöver vid vila.

Inom konditionsidrotter är det bra att veta sin maxpuls, dvs ens högsta frekvens hjärtat kan slå med. För att ta reda på detta måste man pressa sig tills man är på väg att svimma, samtidigt som man mäter pulsen.

Även blodomloppet förändras av konditionsträning. Mängden kapillärer kring musklerna man tränar blir fler och kan då syresätta musklerna snabbare. När vi tränar sker även en ökning av blodplasma och det bildas fler röda blodkroppar. Den mängd blod som cirkulerar ökar från 5 liter till upp emot 7 liter hos en person som konditionstränar regelbundet.

Lungorna

Lungorna är de organ som tillför syre till blodet och gör sig av med koldioxiden som bildas vid cellandningen och citronsyracykeln. Lungorna blir inte större när man tränar utan lungorna använder sig bättre av den tillgängliga volymen. Man får också en bättre ventilation av lungans alveoler. Detta leder till att en vältränad person kan ta in 200 liter luft i minuten jämfört men en inaktiv person som endast kan ta in 100 liter luft i minuten. I vila behöver vi inte såhär stora volymer utan då täcker det med runt 5 liter/min.

Hos en frisk person är det inte lungorna som är den begränsande faktorn vid fysisk ansträngning, utan det är hjärtat och musklerna vi behöver träna upp.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)